Tag Archives: Nước Bạn Sử Dụng

Nguồn Nước Bạn Sử Dụng Có Thực Sự Sạch Và An Toàn ?

I. NGUỒN NƯỚC NGẦM (NƯỚC GIẾNG KHOAN) VÀ NƯỚC SÔNG Nước ngầm, nước khai thác trên sông, hồ là nguồn cung cấp nước sinh hoạt chủ yếu cho các hộ dân khu vực sâu, xa, miền núi, … Tuy nhiên, nhiều nguồn nước ngầm đã cạn kiệt hoặc đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do […]